Psycholoog Eindhoven

Praktijk van therapeute Nancy Holtmanns
bg

Tarief en vergoedingen

Het tarief voor 2024 voor een consult in mijn praktijk vind je hieronder. Je hebt geen verwijsbrief nodig van een huisarts of specialist en kunt dus zelf een afspraak maken. Momenteel is er geen sprake van een wachtlijst; je kunt meestal binnen enkele weken terecht.

Tarief

  • Vrijblijvende telefonische kennismaking: gratis
  • Eerste consult / intake (75 minuten): € 90,00
  • Vervolg consult (60 minuten): € 90,00

Vergoeding

Als psychosociaal therapeut ben ik aangesloten bij het NFG en de RBCZ vakgroep psychosociaal en maatschappelijk werk (VPMW). Hierdoor kom je bij de meeste ziektekostenverzekeringen in aanmerking voor een vergoeding. Zij hebben het vaak ondergebracht in de aanvullende verzekering onder de ‘Complementaire zorg’. Via de volgende link kan je zelf kijken welke vergoedingen voor jou gelden: NFG - Overzicht Vergoedingen. Omdat je alleen aanspraak kunt maken op vergoeding vanuit de aanvullende verzekering hoef je geen eigen risico te betalen.

Daarnaast hebben veel werkgevers budget voor persoonlijke ontwikkeling, ziektepreventie en herstel bij ziekte van hun personeel. Vaak is er bereidheid om (een deel van) de kosten te financieren in het kader van investeren in het welzijn van medewerkers en het terugdringen van ziekteverzuim. Je kunt eventueel bij je werkgever navragen wat de mogelijkheden zijn. Ook zijn er soms vergoedingsmogelijkheden vanuit de WMO of PGB. Hiervoor kun je informeren bij je gemeente.

Wijze van betaling

Om extra administratieve handelingen te voorkomen reken ik graag per sessie direct af. Ik stuur je dan een betaalverzoek. Als je wil kan je ook contant betalen. (gepast is dan fijn) De factuur zal worden nagestuurd voor eventuele vergoeding door de zorgverzekeraar of bijvoorbeeld werkgever.

Duur van een traject

Psychosociale therapie is kortdurend, 6 tot 8 sessies gemiddeld. Het aantal sessies is vooraf niet precies te bepalen omdat de duur van het traject afhangt van de omvang van je probleem, je motivatie en mogelijkheden om eraan te werken en je verwerkingstempo. Jouw behoefte is leidend, het kan blijken dat je graag meer dan 8 sessies wil komen, het kan ook zijn dat je enkele sessies als voldoende ervaart.

Ben je verhinderd of wil je een afspraak afzeggen?

Het kan voorkomen dat je een afspraak wil verzetten of afzeggen. Dat kan telefonisch, via een WhatsApp bericht of via e-mail tot uiterlijk 48 uur van tevoren kosteloos. Ik kan dan nog iemand anders inplannen. Bij niet of te laat afzeggen ben ik helaas genoodzaakt om de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Psycholoog Holtmanns in Eindhoven

Nancy Holtmanns

  • Geregistreerd therapeute
  • Afspraak op korte termijn
  • Geen verwijsbrief nodig
  • Vergoeding (deels) mogelijk
Lees meer over mij

Samen aan de slag?

Je bent met al je vragen of voor het maken van een afspraak van harte welkom.

Ervaringen van anderen