Psycholoog Eindhoven

Praktijk van therapeute Nancy Holtmanns
bg

Enkele verschillen in psychologische hulp uitgelegd

Een psychologiestudie is mogelijk op HBO en Universitair niveau. Psychologie is een heel breed vakgebied en lang niet iedereen die psychologie heeft gestudeerd gaat zich toeleggen op het geven van therapie. Denk aan psychologen die advies geven op het gebied van arbeidssituaties of ondersteuning bieden in werving en selectie, een marketingpsycholoog, luchtvaartpsycholoog etc. Ook wordt er door psychologen veel onderzoek gedaan. Denk aan vraagstukken als; ‘Hoe werkt het geheugen’ of ‘Hoe kunnen we het welzijn van mensen in een stedelijke omgeving bevorderen?’

Psychosociaal therapeut

Een psychosociaal therapeut heeft een ervaringsgerichte HBO-opleiding gevolgd en geeft psychologische hulp en ondersteuning aan mensen die tijdelijk een ruggensteun of handvaten kunnen gebruiken. Psychosociale therapie is erop gericht om minder functionele patronen van denken, voelen en doen om te buigen naar functionele patronen en het gedragsrepertoire en de zelfredzaamheid te vergroten. Door samen in gesprek te gaan ontstaan antwoorden en oplossingen voor meer veerkracht en kwaliteit van leven.

Psycholoog

Een basispsycholoog die zich toelegt op het geven van therapie gebruikt, net als de psychosociaal therapeut, een mix van werkmethodes. Een psycholoog is daarbij vaak theoretisch meer onderlegd, waar de therapeut een meer praktijk- en ervaringsgerichte opleiding heeft gevolgd. Ook een psycholoog zal bij meer gecompliceerde of ernstige problematiek doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverleners zoals bijvoorbeeld een GZ-psycholoog.

Psychosociaal therapeut of psycholoog?

Vaak worden therapeuten psychologen genoemd, en andersom. Er kan ook veel overlap zitten in het werkveld en de werkzaamheden. Beiden hebben een studie gedaan van minimaal 4 jaar waarbij in de psychologiestudie aan de universiteit ook veel aandacht is voor het doen van onderzoek en statistiek en de HBO opgeleide psychosociaal therapeut een meer praktijk- en ervaringsgerichte opleiding heeft gevolgd. Zowel therapeuten als psychologen doen vaak veel aan hun verdere ontwikkeling en bijscholing waardoor specialisaties kunnen ontstaan en ook verschillen tussen beide kunnen vervagen. Voor het slagen van de therapie is het vooral belangrijk dat jij een therapeut of psycholoog vindt die aansluit bij jouw behoefte en waar jij je prettig bij voelt.

Enkele specialisten:


GZ-psycholoog
Een GZ psycholoog stelt diagnoses en behandelt mensen met psychische stoornissen, problemen in de levenssfeer en psychische aspecten die samengaan met lichamelijke ziektes, invaliditeit en handicaps.

De psychotherapeut
Een psychotherapeut behandelt cliënten met complexe psychische problemen die vaak in de persoonlijkheid zijn geworteld. Zoals bijvoorbeeld angst- en stemmingsstoornissen, persoonlijkheidsproblematiek, identiteitsstoornissen en gedragsstoornissen.

Psychiater
Een psychiater is een arts die zich na een studie geneeskunde heeft gespecialiseerd in de psychiatrie. De psychiater is net zoals de psychotherapeut gespecialiseerd in het behandelen van cliënten met complexe psychische klachten. Een psychiater is daarnaast ook bevoegd om medicijnen voor te schrijven.

Psycholoog Holtmanns in Eindhoven

Nancy Holtmanns

  • Geregistreerd therapeute
  • Afspraak op korte termijn
  • Geen verwijsbrief nodig
  • Vergoeding (deels) mogelijk
Lees meer over mij

Samen aan de slag?

Je bent met al je vragen of voor het maken van een afspraak van harte welkom.

Ervaringen van anderen